Hale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-125

Fredningsnr.
2006142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 15 m. Sænkning i top, ca. 0,5 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] Nr. 118-128; Hale, syd for Dueholmgaarde. I en samlet Gruppe [sb. 123-128] paa Lodderne Matr. Nr. 83 og 84 ligge: En Høj, ca. 1,7 M. h., 18 M. br. I Toppen lidt vestlig for Centret ses et frisk Brud, 2 ½ M. br., 1 M. dybt, der vel har naaet Bunden. Ved Foden mod Sø. et mindre Hul. Lynggroet, i Hede. Højene [sb.] Nr. 118-128 ere ca 1899 næsten uden Undtagelse ødelagte af en ungdommelig Højrøver. Det siges, at der i alle Højene er fundet Hamre og Kiler af Sten, men intet af Metal. Videre Oplysninger kunne ikke tilvejebringes.

1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 1 3/4 x 14 m med en mindre ældre Gravning.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt.

1947 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)