Svendshøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-227

Fredningsnr.
200680

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

"Svendshøj", 3-3,5 x 32 m. Stenkransen omkring højen er helt fjernet. Hele den nordlige trediedel af højen er fuldstændig bortgravet. Ca. 1 m af toppen er bortgravet. Mindre afgravninger på S-siden. SØ-siden bevokset med birk. Græsgroet i ager. Tinglysning af C-høj 1994 ************************* Høj. "Svendshøj", 3 x 32 m. Den nordlige tredjedel er fjernet. Højsiden er her nyreformet og stejl. Toppen afgravet og ujævn med tre større huller. Sydsiden afgravet i høj, skrå brink. Mindre afgravninger i sydsiden. I have.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd her for [sb. 177] og meget højere end de nævnte fra Hedegaard af ligge Kokborghøje af hvilke […) 3 kaldes Svendshøje (sb. 227, 237 og 391) endnu sydligere i Heden, af hvilke en er middelstor [sb. 227] de andre to smaa [sb. 237 og 391], samt 2de smaa [sandsynligvis sb. 235-236]. Disse her nævnte Kokborghøje og de efterfølgende hen til Topshøj [sb. 252] ligge paa en Højde og ere en Del af en større Række, der over Sahlshøj [sb. 188] strækker sig ind i det østlige af Ryds Sogn og langt længere mod Vest.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Svendhøj", paa faldende Terræn, mindst 3-3,5 M. h., 32 M. br., flad i Toppen. I Toppen forskellige Gravninger, nu indtil 2/3 M. dybe, der have ødelagt Overfladen, men næppe have gaaet særdeles dybt. Bevokset med lang Lyng, Gyvel og Krat, i Ager.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svendshøj", 3-3 ½ m.h., 32 m.b. Stenkransen omkring højen er helt fjernet. Hele den nordlige Trediedel af Højen er fuldstændig bortgravet. CA.1m. af Toppen er bortgravet. Mindre Afgravninger paa Sydsiden. SØ-siden bevokset med Birk. Græsgroet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

715 Oversigt set fra Ø
set fra Ø
set fra NØ
set fra NV, gl gravning
set fra S