Bjørnkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-245

Fredningsnr.
210642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af tidligere C-høj i 1994: **************************** Høj. 1,5 x 10 x 15 m. Sænkning i top, 1 m dyb og 2,5 x 3 m stor. Afgravet i NV, S, SV, og N.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M. h., 15 M. br. Vest for Toppen ses en gammel, mindre Gravning, 3 x 1,5 M. br., 1/3 M. dyb. Lynggroet, i Hede.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 15 m; ny Gravning i Top; afgravet i N, V og S. Ved Grusgrav. Centralgrav sikkert bevaret. Græsgroet i Ager. Bør Udgraves.

1947 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Meget spidstoppet/stejle sider. I kant bredt levende hegn ud mod mark.

Litteraturhenvisninger  (0)