Sevel Kalkværk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-249

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (12)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; 1,5 M. h., 18 M. br. Tæt sv. for Toppen ses en 3 M. br., dobbelt saa lang Gravning i Sø-Nv. I det yderste af østre Side er indrettet Kartoffelkælder. Beplantet (dybe Render) i Ager.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2106:24, Status: B

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m; Nedgravning i Østsiden af Top; Kartoffelkælder i Ø-Fod; græsgroet i Kanten af Ager.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 58/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ansøgning fra Sevel Kalkværk om frigivelse af den fredede høj med den begrundelse, at højen ligger "saa tæt ind paa Bygningerne, at den er meget til Fortræd".

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 58/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter besigtigelse af højen afslås ansøgningen om frigivelse.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 934/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter besigtigelse af højen besluttes det, at den kan frigives til sløjfning, da dens landskabelige værdi er meget ringe. Den bør dog først udgraves.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 934/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fornyet henvendelse fra Sevel Kalkværk om frigivelse af højen, som ligger i vejen for en udvidelse af bygningerne.

1956 Aflysning
Journal nr.: 934/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal udgravning
Journal nr.: 670/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravningens start fremstod højen som velbevaret på trods af tidligere gravninger og anlæggelse af kartoffelkuler med muret væg. Der undersøgtes tre grave samt tvivlsomme spor efter en fjerde. Grav E, en bundgrav fra enkeltgravskultur, lå centralt i højen og ca. 10-15 over undergrundsniveau. Den indeholdt en stridsøkse, et lerkar og muligvis en flintflække. Der var ingen spor af hverken nedgravning, kiste eller lig. Grav A var nedgravet i toppen af den ældste højfase, som dækkede grav E. Den fremtrådte som en ca. 2,5 x 0,85 m stor NØ-SV-orienteret nedgravning uden spor af kiste eller lig og indeholdt 35 ravperler (eller fragmenter heraf). Højens yngre fase er formentlig samtidig med grav A. I denne højfase var urnegraven D nedgravet. Den var på alle sider omgivet af håndstore sten og indeholdt to runde og en aflang ravperle, en lille bronzenål med stangformet hoved samt brændte ben. "Kiste" B, et U-formet trækulsspor, er formentlig - i lighed med flere andre trækulspletter under højen - fremkommet ved afbrænding af vegetation på stedet.

Litteraturhenvisninger  (0)