Reshedehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-306

Fredningsnr.
200639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Skelhøj, "Reshedehøj", 3 x 20 m. Gravning i SV. En gravning fra NNØ-SSV hen over toppen 2 m bred, 3/4 m dyb. I SSV 2 friske huller 75 x 75 x 75 cm og 75 x 75 cm, 30 cm dybt. Pigtrådshegn hen over NV-siden. Matr.nr. 1l: Høj "Reshedehøj" i skel til matr.nr. 1b, Stubbergårde.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den sydlige Del af Stubbergaards Mark nær ud mod Søen er en middelstor Høj.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Reshedehøj", 3,0 M. h., 20 M. br., stærkt medtagen med store Gravninger i sydvestre og nordøstre Side. Forskellige mindre Gravninger. Toppen delvis bevaret.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Reshedehøj" 3,0 m.h. 20 m.b. Gravning i SV. En Gravning fra NNØ-SSV hen over Toppen 2 m.b., 3/4 m. dyb. I SSV 2 friske Huller 75x75x75 cm. Og 75x75 cm., 30 cm dybt Pigtraadshegn over NV-siden.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra S
set fra Ø
3706 oversigt set mod SV