Rågårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-319

Fredningsnr.
20064

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, gdr. Andreas Villadsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 3,1 x 24 m. Tværs over den går fra SV-NØ en indtil 3,5 m br., 0,5 m dyb afgravning. I S-siden en mindre afgravning, 3 m br., 1/3 m dyb. Lynggroet i ager. NMI: MS i V.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sognets vestlige Del: Paa Matr. Nr. 2 af Raagaarde er 2de middelstore Høje [sb. 318? og 319] hen mod det nordlige Skjel og 2de smaa [sb. 311 og 312] syd for den østligste af dem. Den østligste af de to store er udgravet i sydlig Side.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr. Nr. 2a: se [sb.] Nr. 311-12, samt: En Høj, 3,1 M. h., 24 M. br. Tværvs over den gaar fra Sv-Nø en indtil 3,5 M. br., ½ M. dyb Afgravning. I søndre Side er en mindre Afgravning, 3 M. br., 1/3 M. dyb. Mærkesten i vestre Side. Lynggroet, i Ager. Fredlyst med [sb.] Nr. 312. [[1894]]

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,1 m.h., 24 m.b. Tværs over den gaar fra SV-NØ en indtil 3,5 m.b., ½ m. dyb afgravning. I S-siden en mindre Afgravning 3 m.b., 1/3 m. dyb. MS i V. Lynggroet i Ager. FM 25/5 1894

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)