Sevel Præstegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-329

Fredningsnr.
200612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,7 x 15 m. Den del der ligger på matr.nr. 31 er overpløjet. På S-si- den af toppen et nyt hul 175 x 60 cm, 50 cm dybt. Højfoden afpløjet mod S og N. Henover S-foden går et jorddige. Græsgroet med lyng og 4 bjergfyr i ager.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Sevel Præstegaards Agermark Matr. Nr. 16 er følgende Høje: 7. En lille øst for Vejen paa Brinken ud mod Søen er stærkt hengravet rundt om.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, i Skellet mod Matr. Nr. 31; 1,7 M. h., 15 M. br. Over den gaar et Jorddige med Brede Bjergfyr. Vestre Siden nedpløjet. Lynggroet, i Ager.

1901 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 m.h., 15 m.b. Den Del der ligger paa Matr. 31 er overpløjet. Paa S-siden af Toppen et nyt Hul 175x60 cm., 50 cm. dybt. Højfoden afpløjet mod S og N. Henover S-foden gaar et Jorddige. Græsgroet med Lyng og 4 Bjergfyr i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra N
set fra V
set fra Ø
set fra NØ
Oversigtfoto, 9135