Tykhøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-358

Fredningsnr.
200632

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, boelsmand og snedker Jens Chr. Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 3,6 x 24 m. I Ø-siden et mindre tilgroet hul. Øst-siden og foden mod N og V er afgravet; små skred N og V for toppen. Alt gl. og tilgroet. Højen kal- des "Fårestihøj". Græsbevokset med lyng og enebær i ager. NMI: MS i N.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Højde Syd for Kirken findes en Gruppe af Høje, hvor af 10 ere tilbage. De kaldes Tykhøje. Her fra er en smuk Udsigt ud mod Nord og ned til Søerne, især fra den nordøstligste i Gruppen. Paa Marken Matr. Nr. 17 er 5 middelstore Høje [sb. 355 samt 357-360?] tæt Vest for Haldshøj [sb. 345] og 2de mindre ved sydlige Skjel [sb. 362 og 364].

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Faarestihøj", stærkt toppet, 3,6 M. h., 24 M. br. I østre Side er et mindre Hul; østre Side, Foden mod N., og V. er afgravede; smaa Skred N. og V. for Toppen, - alt gl. og tilgroet. Mærkesten i nordre Side. Lynggroet, i Ager. Fredlyst som foreg. [sb. 357] Højene [sb. 338-350 og 355-364] paa Matr. Nr. 8a, 12a og 17a [23], der ligge i en meget tæt Gruppe betegnes stundom som "Tykhøje". Fra en af dem er 21371 f. Jvf. Pl. XVI.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,6 m.h., 24 m.b. I Ø-siden et mindre tilgroet Hul. Ø-siden og Foden mod N og V er afgravet; smaa Skred N og V for Toppen. Alt gl. og tilgroet. Højen kaldes for "Faarestihøj" MS i N. Græsbevokset med Lyng og Enebær i Ager.FM 25/5 1894

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)