Assing
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180302-14

Fredningsnr.
260559

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2605-55, 58, 59. Ejerlav: Assing. Afmærkn.: MS 1898. Høj, 2,75 x 22 m. I Ø-siden af toppen mindre fordybning, ellers velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høi. Høide 2,75 met. Tværmaal 22,00 met. I Toppen en temmelig stor Udgravning af ringe Dybde. Tæt ved Toppen mod ØSØ et Hul af 1,88 met Tværmaal og 0,63 met. Dybde. Fredlyst. Thinglæst 1892. Bevoksning: 1990: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,75 x 22 m, i østsiden af toppen mindre fordybning, ellers velbevaret. FM 20/8 1892 MS 98.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; i østside af toppen græsgroet fordybning, i vestsiden af toppen græsgroet affladning; bevokset med lyng og en enkelt lille løvbusk i et lille stykke hede i opgivet ager mellem vej og parcelhuskvarter; stier op på højen; på den anden side af vejen ca. 20 m. N for højfod er henlagt tilgroede og delvist tilgroede store mandshøje dynger jord og sten i en tilgroet større grusafgravning; vejen er gravet et godt stykke ned, med høj brink op til høj. Bevoksning: 1990: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)