Assing

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180302-67

Fredningsnr.
260634

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Assing. Høj, 3 x 25 m. Græsbevokset i ager. I skel. Matr.nr. 51h: Høj i skel til matr.nr. 51d, Assing.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Særdeles velbevaret Høi. Høide 3,00 met. Tværmaal 25,00 met. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 25 m, græsbevokset i ager. FM 29/5 1909 MS 1928 [[Restaurering 1953. Journ. 100/53]].

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store Hveddehøj"; affladet top; bevokset med græs og løvkrat opad skel i ager ud til vej; nyere mandshøjt læhegn plantet langs med højens N-side og et stk. ud fra højens V-side, markerende eng-stykket langs dets grænser som vist på 4 cm.-kort; lille sti opad højens østside. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum