Assing

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180302-71

Fredningsnr.
27061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Assing. Høj, 2,2 x 20 m. Beplantet i have. V-siden afskåret stærkt, så højen danner cirkelsegment.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig medtaget Høi. Høide 2,20 met. Tværmaal 19,75 met. Toppen flad. I nordre Side (?) en Kartoffelkule halvt ind til Høiens Midte. I vestre Side er stort rundt Hul, 1,88 met i Tværmaal, ført ned omtrent til Høiens Bund. I Hullets Sidevæg ses c. 1,00 met under Overkanten et Stenlag. Spor af Gravning i Toppen og ligeledes af en gammel Indgravning fra Syd. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1990: Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,2 x 20 m, beplantet i have. Vestsiden afskåret stærkt så højen danner cirkelsegment.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,7 x 20 x 20 m. Den østlige del af Hvedde Høje. Høj med stensat indgravning i vestlig side, der dog kun tager en mindre bid af højen, på top sten"høj" og sten - rækker, alt del af gammelt haveanlæg. Iøvrigt pæn og meget velbevaret høj. Ved N- og NØ-fod og fra denne mod NØ til nyere maskinhus opmagasinering af gl.jern, maskiner, tønder etc. Et spinkelt hegn over højen fra N og henover højens Ø-fod til S er formentlig et forsøg på at markere hvortil, der kan hensættes gl.jern. Aftale om oprydning i forbindelse med berejsning af 2606:34, 35 og 36. Højen kunne godt pyntes ved lidt pleje. I forbindelse med dispensation F 53-4469 kan det bemærkes, at oplysninger om højens tilstand må have været misvisende og maskinhuset er i aller højeste grad synligt fra denne høj. Forny aftale. Vedr. F 53-4469: Nej, det er ikke 2706:01, der ligger på MB 2606, men 2606:35, der ligger på 2706 (men er ikke trykt på begge mere). Da kortskillelinien er den samme for 4 cm-kortene 1114-II-NØ og 1114-I-SØ, bliver vi nødt til at tage stilling til problemet, men det kan vente til berejsningen af 2606:35 - eller skal vi tage det nu ? 23.11.1990: Høj af "Hveddehøje"; bevokset med store løvtræer, i hjørne af have; vestsiden af højen er afgravet i bueform ca. 1/3 ind mod højmidte og kanten er stensat, mosgroet; på top af høj en lille dynge mosgroede marksten; over østsiden et provisorisk nethegn, hvilket ejeren har lovet at fjerne før den 1.6.1991 samt at han langsomt er ved at rydde op i den private losseplads; ca. 5 m. NØ for høj bagved hegn er en privat "affaldsplads" (udtjente maskindele etc.) i haven, og ca. 25 m. NØ for højfod er opført et maskinhus i 1979 (se JM for dispensation); ca. 15 m. V for højfod er en antennemast opsat. Målangivelser: 1,5 x 17,0 x 17,0 m. Foto: 9-19-20. JBA Bevoksning: 1990: Løvtræer

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra NV
set fra NØ
set fra SØ
set fra SV