Assing

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180302-73

Fredningsnr.
260564

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Assing. Høj, 0,9 x 17,55 m. Granbevokset i læhegn.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høi. Høide 0,94 met. Tværmaal 17,55 met. Vestsiden bortgravet og bortblæst; Resten velbevaret. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,9 x 17,55 m. Granbevokset i læhegn.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høj"; affladet ujævn top, græsgroet; sydfod i en ca. 1 m. høj brink, delvist tilgroet, køres for tæt med landbrugsmaskiner; bevokset med græs, lyng, løvkrat, et lille grantræ og et lille birketræ; i hegn mellem vej og ager; bør pløjes 1 m. ud fra højbrink i syd (bør påtales). Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum