Skelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180302-201

Fredningsnr.
270537

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Assing. Høj, 1,8 x ca. 22 m. Mod nordvest stor indgravning, ca. 5 m bred ved høj- fod og nående ca. 5 m ind i højen med aftagende bredde. Fra vestre fod er ført en foroven ca. 2 m bred - i bunden ca. 0,5 m bred - og ca. 1 m dyb nedgravning ca. 6 m op ad højsiden. Højens østre side er foroven noget afgravet og iøv- rigt noget udfladet. Vest- og sydside noget afgravet. Bevokset med lyng, græs og gyvel. (Beskrivelse 1961). Matr.nr. 25g: Høj i skel til matr.nr. 29i, Assing. Nørrelandet, matr.nr. 18b, Skarrild sogn : Høj i skel til matr.nr.29i af Assing. NMI: 1951: 1,7 x 20 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skelhøi. Høide 1,73 met. Tværmaal 20,70 met. Høien er ilde medtaget. Der er Kartoffelkuler i alle Siderne nogle af Kulerne rage op over Høiens Top; Kulerne ere meget dybe og naa langt ind mod Høiens Midte. Bevoksning: 1984: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i skel, 1,7 x 20 m.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1128/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se. j.nr. 1128/61 vedr. ny beskrivelse af højen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 20,0 x 18,0 m. Utroligt forgravet og mishandlet, svarer i nogen grad til gamle beskrivelse, men der må være sket ændringer, spec. mod SV og Ø. Her bør gøres et eller andet, den ser farlig ud, alle skader dog tilgroede. Ingen nye skader, men mange gamle. Det levende hegn mod SV er fornyet med et af Hedeselskabets tre-rækkede for 5-6 år siden, vil jeg skyde på. Tilføjelse, 7.11.90. Højen ser ikke ud til at have lidt overlast siden 1984. M.B. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)