Holte by
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180303-12

Fredningsnr.
230518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1962. Høj, 2,2 x 20 m. Lille sænkning i nordøstsiden. Gammel afgravning fra syd. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,20 met. Tværmaal 20,00 met. Mod NØ findes en Afgravning, som strækker sig fra Toppens Midtpunkt til midt ned paa nordøstre Side. Den nordlige Halvdel af Høien er overpløiet; den sydlige Høifod ligeledes. Iøvrigt er Høien lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvkrat

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 20 m. Lille sænkning i NØ-siden. Gammel afgravning fra syd. Lyngklædt i ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Afgravning med rævegrav i sydvestsiden. Afgravning af nordøstlig top og side. Afgravning af sydfod. Alt tilgroet med lyng, græs og løvkrat, i græsstykke sammen med 2305:19, i ager. Større delvist tilgroet markstensdynge (ca. 15 x 4 m.) indtil 4 m. NØ for højfod (jvf. 2305:19). Bevoksning: 1991: Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)