Aulum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180303-18

Fredningsnr.
230521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1962. Høj, 2,4 x 19 m. Eftergroede sænkninger i top og sider. Træbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,40 met. Tværmaal 19,00 met. Toppen er ødelagt af 5-6 store sammenhængende Gravninger af ringe Dybde. Mod N. er der temmelig høit oppe paa Siden et stort Hul. Paa Sydøstsiden er der Kartoffelkuler. I Høifoden mod S. 4 Kartoffelkuler; i Foden mod V to ødelagte og sammenflydte Kartoffelkuler. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 19 m. Eftergroede sænkninger i top og sider. Træbevokset i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, knapt 4 m. i diam., 0,5 m. dybt. Højfod og side rundt om, undtagen i NØ, er afgravet og hullet, ialt et 10-tal eftergroede facetter. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, i løvskov ud mod skovvej. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)