Rønhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-10

Fredningsnr.
240812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Rønhøj" 1,1 x 12 m. Større sænkning i top. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.1 M. höj, 12 M. Tværmaal. En mindre, overfladisk Indgravning mod Nordvest. Lynggroet i Hede. "Rönhöj". Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rønhøj", 1,1 x 12 m. Større sænkning i top. Lyngklædt i hede.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rønhøj"; rektangulært hul, ca. 2,5 x 1,5 m., 0,5 m. dybt, i top; dyregrav i afgravning i NV-fod; alt tilgroet med græs, tyttebærris, fyrrekrat og gl. grantræer i fyrreplantage. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

7311, oversigtsfoto, set fra N
7312, oversigtsfoto, set fra S