Bording By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-25

Fredningsnr.
240817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-højen 1993: ********************** Høj, 1,8 x 15 m. Stor sænkning i top med udføring gennem den sydlige højside. I nyanlagt skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.0 M. höj, 15 M. i Tværmaal. I Toppen en tragtformig Nedgravning, 5.0 M. i Tværmaal, 1.3 M. dyb. Mindre Beskadigelser N. og Ø. for Toppen. Höjfoden mod N. overplöjet. Lynggroet i Ager og Hede. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. Stor sænkning i top. Indgravning fra syd. Foden afpløjet. Beplantet i ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hele toppen udgravet ved krater, ca. 2 m. dybt, med dyregrave og udførsel ved grøft gennem sydlig højside; foden afgravet rundt om, tilgroet; bevokset med græs, løvkrat og nåletræer, for enden af levende hegn i ager; omkring højen i nord, øst og syd er anlagt en lidt større granplantage, ca. 5 år gl. 0,5 m. høje planter, indtil ca. 5 m. fra højfod undtagen i nord, hvor et par planter står 3 m. fra højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Kan ses fra landevej, hvis beplantning på og foran høj fjernes. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)