Christianshede By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-117

Fredningsnr.
250924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 18 m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.5 M. höj, 18 M. i Tværmaal. Omkring Toppen blottet en Stendynge med Tværmaal mindst 6 M. Lynggroet i Hede. [Sb.] Nr. 117-120 ligge paa Hedejord som af Statsskovvæsenet er indtaget til Beplantning. Afdelingspæl Nr. 39 staar mellem Höjene [sb.] Nr. 117 og [sb.] Nr. 118. Henhører under Palsgaard Distrikt. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 18 m. Affladet i top. Lyngklædt i plantning.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet ujævn top. Bevokset med lyng, lidt græs og gammel stød. I granplantage ud til skovvej i nord. Plantagen ryddet i 5 m zonen. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2m x 18 m. Bevokset med tyttebær og revling. Ø-V vendte plantefuger.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)