Femhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-28

Fredningsnr.
25078

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/6 1909, husmand Fr. Vilh. Engelbredt, Hesselbjerg. Diplom. Høj, 1,5 x 17 m. Små huller i top. Lyngklædt med fyr i hede.
Undersøgelsehistorie

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Höj. 1.5 M. höj, 17 M. i Tværmaal. I Toppen et lille Hul. Omkring den 5 mindre Huller. Lynggroet i Hede. Rundt langs Höjfoden beplantet med 1 Række Bjærgfyr. Rest vel egnet til Fredning. [[Fredlyst 1909.]] Höjene [sb.] Nr. 25, 27, 28, 29 og 30 bære Navn af "Femhöje"; de ligge i en Gruppe. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 17 m. Små huller i top. Lyngklædt i hede. F.M. 5/6 1909.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Femhøje". Affladet top. Et mindre hul i nordsiden. Alt tilgroet. Bevokset med mos, brejner, døde fyr, og levende løvtræer. I blandskov. ** Seværdighedsforklaring ** Tæt på hede med 3 flotte høje. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

7351, oversigt, set fra SØ
7352, oversigt, set fra NV