Vigshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180310-80

Fredningsnr.
250617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Vigshøj", 3 x 25 m. I top stort, tilgroet ca. 1,5 m dybt rundt hul, der med en rende åbner sig ud i højsiden mod syd. En række graner går i nord- syd over højen. Lynggroet i ager. Matr.nr. 15b, Kollund: Høj i skel til matr.nr. 30a, Lind.
Undersøgelsehistorie

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 2,70 met. Tværmaal 18,00 met. Udgravet med et rundt Hul i Toppen af 4,5 m. Tværmaal og 1,80 met Dybde. Mod S. har det en 1,00 met bred Udgang til Höifoden; derigjennem er Jorden kjört ud paa Marken. I Höien er der fundet store Sten. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Vigshøj", 3 x 25 m. I top stort tilgroet ca. 1,5 m dybt rundt hul, der med en rende åbner sig ud i højsiden mod S. En række graner går i N-S over højen. Lynggroet i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vigshøj. I top et stort tilgroet hul ca. 1,5 m dybt, og med en rende ud igennem højsiden mod syd. Stød N-S over højen. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer. Op ad skel i ager. Et nyere læhegn i N-S- retning går helt ind til N højfod og ind til 3 m fra S højfod. Parallelt med læhegnet i nord er mod vest plantet 8 rækker små graner, ind til ca. 1 m fra højfod. Parallelt med læhegnet i syd er mod vest plantet 5 rækker små graner (2-4 år gammel) ind til 2 m fra højfod. Langs vejens sydside i vinkel med * med start ca. 70 m fra højfod er ca. 12 rækker (14 m) graner plantet. JB: Ifølge læplantningskort af den 10.6.1982 er hegnet ulovligt. Ifølge brev af 22.7.1983 fra fredn.nævnet er hegnet lovligt (placeringen fremgår nu på grund af ejerforhold, men stadig ikke med på plan)?. Jeg mangler noget mellem 20.7.1982 og 1.3.1993!! Evt. dispentation for ulovligt hegn?. ** Seværdighedsforklaring ** JBA: Jeg er i påtalen gået ud fra at læhegnet er lovligt, og den gl. trærække langs vejen fældes. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra ØNØ
set fra NØ
set fra SØ
set fra SV