Øster Høgild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180310-100

Fredningsnr.
260611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 22 m. I top firkantet hul 2 x 3 m stort og 0,5 m dybt, tilgroet. I nordvestside mindre tilgroet hul. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 1,00 met. Tværmaal 17,50 met. Velbevaret. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1905 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 22 m. I top firkantet hul 2 x 3 m stort og 0,5 m dybt, tilgroet. I NV-side mindre tilgroet hul. Lynggroet i hede.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; som fritekst; bevokset med revling, lyng, fyrkrat og en birk på toppen (det meste af fyrkrattet er skovet og ligger på højen); i lille hedestykke i fyrkratskov. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)