Store Klashøje

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180317-57

Fredningsnr.
270540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 18 m. Græsklædt i ager. Toppen affladet. Sb. 57 - 60 (2705-40, 41, 42): "Store Klase Høje".
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.5 M. höj, 22 M. i Tværmaal. Fra SØ en Indgravning begyndende ca: 1.3 M. over Markens Overflade, 9.5 x 5.6 x 1.5 M. Fra Vestsiden er der taget Fyld nær ved Toppen. Lynggroet i Hede. Höjene No. 57-60 benævnes "Store Klashöje" og ligge i en Gruppe sammen med flere andre hinsides det nære Sogneskel i Assing Sogn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 18 m, græsklædt i ager, toppen affladet. [Sb.nr.] 57-60: "Storeklase Høje".

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,2 x 19,0 x 18,0 m. Flad top undtagen mod N, hvor den flade top afgrænses af en ca. 1,2 m. høj vold, så højen her ialt er ca. 2,2 m. Resten af højen (den flade top ca. 13 m. i diam. Ø/V) er ca. 1 m. høj. At dømme efter enkelte kulturplanter har her engang været haveanlæg. Passer ikke ret godt med s.-beskr., men nok med fredningsbeskr. 1951. Intet foto p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum