Grønbæk

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180319-34

Fredningsnr.
220434

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Grønbæk Tingl.: 15/8 1902. Sognerådsformand, Gdr. Svenning Dideriksen,Grønbæk. Diplom Afmærkn.: MS 1929. Lærer Chr. Krogh. Høj, 3 x 27 m. Hul i top. Bevokset med lyng og fyr i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,00 met. Tværmaal 27,00 met. I Toppen er der et Hul af 3,00 met Tværmaal og 3,20 met. Dybde. Tæt ved Foden mod N er der et mindre Hul. Lynggroet i Hede. [[Fredlyst 1902.]]

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 27 m. Hul i Top. Bevokset med Lyng og Fyr i Ager. FM 1902 MS

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum