Stavnings høje
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-11

Fredningsnr.
250419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dige (mark), Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************** Høj, 2 m høj, diameter 11 x 18 m. Største diameter i N-S. Dele af højen mod NØ og NV er bortgravet. I vinkel over højen et jorddige med vedliggende grøft. En af "Staunings høje".
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F.h., meget stor og flad, hvilkes Form for en Del er fremkommet ved at en større Del af Høien har været dyrket. Ikke udgravet. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Grøft ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i vinkel over højen et jorddige med vedliggende grøft. Nordlige trediedel dyrkes, sydvestlige trediedel pløjet i brandbælte. Resten fyrregroet i plantage. Hele højen har været dyrket, og form og højde er stærkt udflydende og umålelig. Af "Stavnings høje".

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 96/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejer indhenter tilladelse fra Nationalmuseet til at sløjfe sb.nr. 11. Sløjfningen gennemføres dog ikke.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Stavning høje"; den SØ-lige fjerdedel står tilbage med en ca. 0,5 m. høj, skrå brink ud mod brandbælte i nord og vest; dvs. den NØ-, NV- og SV-lige fjerdedel er tildels fjernet tildels overpløjet i brandbælte; i vinkel over højen parallelt med brandbæltet et jorddige med grøft Ø og S for; den tilbageværende del har en god højform; bevokset med løvtræer og løvkrat; i beplantning mellem brandbælte og ager. Absolut fredningsværdig (JBA). Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)