Brejninggård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-27

Fredningsnr.
25049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Beskrivelse 1962: Høj, 1,7 x 13 m. Lidt ujævn overflade. Græsgroet, i ager. Gammel beskrivelse 1950: Høj, 1,40 x 11 m; sydfoden lidt beskåret, men igen tilgroet; gammelt tilgroet hul i top; nordfoden er afgravet til en 1 m høj, nøgen skrænt (så nord-syd er højen nu kun 7 m bred). Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 4-5 F.h., mindre Gravninger i Overdelen, ellers ikke forstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 616/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Journalen kunne ikke genfindes i Topografisk Arkiv.

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 11 x 1,4 m st., sydfoden lidt beskåret, men igen tilgroet, gammelt tilgroet hul i top. Nordfoden er afgravet til en 1 m høj, nøgen skrænt (så nord-syd er højen nu kun 7 m bred). Lynggroet i ager. (Beskadigelserne påtalt jr.nr.616/50).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; som i fritekst, alt tilgroet; bevokset med græs, lidt lyng og egetræer, i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)