Langer Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-169

Fredningsnr.
250356

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/8 1900, husmand Kristen Kristjansen. Diplom. Høj, 1 x 14 m; 2 flade tilgroede sænkninger i top, nordfoden overpløjet. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 2-3 F. h., vel bevaret.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 614/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 1 m st. 2 flade, tilgroede sænkninger i top. Nordfoden overpløjet. Lynggroet i ager. F.M. 29/8 1900

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj med overpløjet nordfod; bevokset med gederams og løvkrat, i ager. Store dele af højsiden i nord, vest og sydvest er overgroet med korn.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)