Vanghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180417-142

Fredningsnr.
25039

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Vanghøje", 3 x 19 m. Toppen overfladisk omrodet i gammel tid. Fyrre- groet i plantage. Matr.nr. 11c, Breining vestlige del: Høj i skel til matr.nr. 8b, Ølstrup østre del.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8 F. h., større Gravninger i Overdelen. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Vanghøje" 19 x 3 m st. Toppen overfladisk omrodet i gammel tid. Fyrregroet i plantage. tingl 30/1 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredningsteksten findes under Ølstrup sogn (18.04.17).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,5 x 20 x 20 m. "Vanghøje". Høj, i top lav sænkning, gl.gravninger i NNØ-siden af top og ned ad siden, hvoraf er en del gl.rævegrave. Højen ligger på en lille naturlig banke i terrænnet og syner derfor større end den nok reelt er. I mindre vildnis, der nu er under delvis soignering, vist nok af jagthensyn. Selve højen ville også vinde ved en delvis frilægning og fredning. Intet foto p.gr.a. bevoksning. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)