kvindhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-1

Fredningsnr.
240218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1893, Kristen Hansen Lauridsen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1903, lieutn. Lassen. Høj af gruppen "Kvindehøje", 1,35 x 14 m. Højen, der er af lidt toppet form, har en noget ujævn overflade. N-foden er lettere afgravet i ældre tid. I S omkring fredningsstenen er højfoden noget beskadiget af kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 1-7. En Gruppe Jordhøje, kaldet Kvindhøje; den danner en Fortsættelse af en Gruppe Høje: Hee Sogn ([sb.] 5-9). [Sb.] 1, er 5' høj, 40' i D., ret vel bevaret. [Sb.] 1, 2 og 3 ligge paa Linie. Loddens Ejer, Gaardejer Kristen Hansen Lauridsen var paa min opfordring villig til at skænke de bedst bevarede Høje til Fredning. Deklaration om Fredning af [sb.] Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 udstedtes, kunde dog ikke underskrives straks, da Skødet paa Gaarden endnu ikke, var tinglæst. Matr. Nr. 3. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 87/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet, se j.nr. 87/42.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af gruppen "Kvindehøje", 1,35 x 14 m. Højen, der er at lidt toppet form, har en noget ujævn overflade. N-foden er lettere afgravet i ældre tid. I S omkring fredningsstenen er højfoden noget beskadiget af kreaturer. FM 5/7 1893 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af "Kvindhøje". Høj i ager. Mål: 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Ingen nye skader, toppen noget ujævn efter gamle gravninger, dog alt tilgroet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)