Hover
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-60

Fredningsnr.
240371

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På et bakkedrag sydøst for Muldbjerg ligger de tre Muldhøje. Den midterste af dem har en langstrakt form og er samtidig den største. Ved en udgravning i 1883 blev der her fundet en egekistegrav fra bronzealderen. Den over 3 m lange kiste indeholdt liget af en mand med en meget velbevaret dragt af uldstof. Dragten bestod af kofte, kappe, hue og såkaldte fodlapper (tøjstukker viklet om fødderne). Manden havde også fået sit sværd med og et uldnet tæppe samt nogle små bronzesmykker. En årringsdatering af egekisten har vist, at graven er fra ca.1376 f.Kr. Ved udgravningen fandt man ud, at gravhøjen havde fået sin langstrakte facon, fordi den var bygget sammen af to mindre gravhøje. "Gravhøjskomplekset" indeholdt også to andre bronzealdergrave, men her var egekisterne ikke bevaret.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1883, Poul Andersen. Afmærkn.: MS 1903, lieutn. Lassen. Høj, 3,1 x 18 m. Lyngklædt med enkelte buske, i hjørnet af udyrket jordstykke. I toppen krater (5,5 m i diam., 0,9 m dybt) med åbning mod V. Ø-, V- og N-sider noget afgravet. Højen har dog i hovedsagen bevaret sin form.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 60, Nord for Dobbelthøjen [sb. 59], 9' høj, 65ø i Diam., ogsaa F.M. [[1883]]; Foden lige afskaaren mod Vest og Syd. Sænkning i Midten, Gravning i nordvestlige Hjørne. Paa intet af de under [sb.] Nr. 59-60 nævnte Høje findes Fredningsmærker. Loddens Ejer er nu Anders Poulsen paa Sønder-Muldbjerg, Matr. Nr. 3 b. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,1 x 18 m. Lyngklædt med enkelte buske, i hjørnet af udyrket jordstykke. I toppen krater (5,5 m i diam., 0,9 m dybt) med åbning mod V. Ø-, V- og N-sider noget afgravet. Højen har dog i hovedsagen bevaret sin form. FM 1883 MS

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,1 x 21,0 x 18,0 m. I top stort krater op til 1 m. dybt, Ø-, N- og V-siden noget afgravet. Ellers pæn høj. Personindgang gennem kreaturhegn etabl. form. i 1985. Ejers hegn om højen har pælene anbragt over S-foden. Tale med amtsfr.insp. om at få det flyttet ved lejlighed. Teksttavle udarbejdet af museet og AFI opsat Ø for 2403:71. Anlægget plejet 1985. Amtsfr.kt. taler med ejer ved lejlighed om flytning af hegnspæle ned fra højfoden. ** Seværdighedsforklaring ** Flot højgruppe, Muldhøje, med Muldbjergmandens findested (2403:72). Flot udsigt over Hover Ådal. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj. 3 x 16 m ca. Græsklædt i afgræsset areal ml marker. Offentlig adgang hertil, skilt og parkeringsplads. Fredningssten på østsiden. Højen her et forholdsvis stort, men noget affladiget pkyndringshul i toppen, men har ellers bevaret sin kublede form.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)