Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-64

Fredningsnr.
240356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 11 m. Fyrreplantet i plantage. I S-siden gammel rævegrav. Højens omrids er ret udflydende og overfladen ujævn. Iøvrigt synes den uskadt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4' h., 40' i D., overpløjet. [Sb.] 63-68 danne en smuk Gruppe Høje, der udgøre den vestlige Afslutning paa den store Samling Høje, der er spredt over det store Plateau "Omme Bakker", der dels ligger i N. Omme Sogn, dels i Brejning Sogn. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. Fyrrebeplantet i plantage. I S-siden gammel rævegrav. Højens omrids er ret udflydende og overfladen ujævn. Iøvrigt synes den uskadt.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I S-siden gamle og nye rævegrave. I NØ-foden et spor langs den lille plantage, i hvis udkant højen ligger. Ellers pæn. Den NØ-lige trediedel er nu ryddet for træer, resten burde også. For lidt lys (tåget) til foto. Amtsfr.kt. havde oplysninger om en udrangeret bus i området og ved fornyet besigtigelse i klart vejr den 27.11.86 kunne det ganske rigtigt konstateres, at en sådan var placeret små 50 m. NØ for højen i tilgroet (fyr) hedeområde. Check ejer, kontakt ham om fjernelse. (Hvis den skal fjernes, skal bilvraget ved 2403:57 også). Amtsfr.kt. plejer området vinter 86/87 og prøver at få fjernet bussen. Hvis det ikke lykkes, må vi ind igen og kræve den fjernet, men amtet prøver altså først. Indtil videre gør vi intet. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)