Sandbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-40

Fredningsnr.
240428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 10 m. Lyngklædt i hede. En vej har skåret lidt af N-foden. I den ret spidse top et ubetydeligt hul. I NNØ-foden en mindre indgravning. Højen har lidt uregelmæs- sig overflade, men er iøvrigt meget velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4' h., 35' i D. Ret velbevaret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 10 m. Lyngklædt i hede. En vej har skåret lidt af N-foden. I den ret spidse top et ubetydeligt hul. I NNØ-foden en mindre indgravning. Højen har en lidt uregelmæssig overflade, men er iøvrigt meget velbevaret.

1950 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ujævn, lidt "spids" top. Hul tilsyneladende opfyldt med græstørv. Ujævne sider. Stor, tilgroet sten i nordlig højside. Nordlig højfod afskåret for vej, tilgroet. Bevokset med græs, gederams og to løvbuske, i ager. Aftalt med ejer at han pløjer 1 m længere ud i syd. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)