Omme Bakker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-60

Fredningsnr.
240383

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 6a, Muldbjerg, Hover sogn: Høj i skel til matr.nr. 4d af Hovedejerlavet, Nr. Omme s. Høj i skellet mellem Nr. Omme og Hover sogne, 1,5 x 13 m. Lyngklædt mellem ager og hede. Et gran- og fyrrehegn går over højen i skellet. Højen er overalt forgravet. Om NØ-halvdelen er foden bortgravet. I Ø-foden er gravet et hul (2,4 x 0,8 m, dybde 0,6 m). I SV er gravet en lang grøft (0,9 x 7,75 m, dybe 1 m, længderetning VNV-ØSØ). Cen- tralgrav sandsynligvis bevaret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.) 58, 59, 60 ere mindre, flade Høje. [Sb.] 57 og 60 ere Skælhøje; alle fire [sb. 57-60] ligge paa et Bakkenæs. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i skellet mellem Nr. Omme og Hover sogne, 2,4 x 18 m. Lyngklædt mellem hede og ager. I skellet enkelte fyrretræer. I toppens vestlige del krater (4 m i diam., 0,5 m dybt). NØ-fod lettere afpløjet. I N-sidens nederste del uregelmæssige gravninger. I NV-side et tilgroet hul (2 m i diam., 0,4 m dybt). Overfladen er stedvis lidt uregelmæssig. Iøvrigt er højen ganske velbevaret.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 15,0 x 13,0 m. SV-, Ø-, og N-sider afgravet eller -pløjet, gamle gravninger i top, stort rævehul i SV-siden (forstørret ved gravning). Pløjeafstand dog nu god. Granhegn over højmidten i sogneskellet. Alle skader gamle. Foto fra N. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)