Tinghøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-10

Fredningsnr.
250325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Lem sogns nordre del. Ølstrup sogns vestlige del = Degneboligen. Høj, 4 x 30 m. En del af søndre side bortgravet, ligesom der er en afgravning i top og øvre del af sydøstsiden. Mod syd står højsiden næsten lodret og den øvre del er uden bevoksning. Højen i øvrigt græsgroet i ager. I skel. Matr.nr. 14a og 15e, Degneboligen, Ølstrup s.: Høj i skel til matr.nr. 15a, S. Lem sogns nordre del.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 13 F. h., større Gravninger ved Foden og i Toppen, dog Bunden langt fra naaet.

1942 Museal udgravning
Ringkøbing Museum
Undersøgelse af urne, indsat i ældre høj. Indeholdt to jernnåle, den ene af ældre førromersk jernalders type. Desuden brændte menneskeknogler. Beretning ved O. Søndergaard Christensen

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 25 x 4,1 m st. Sydlige trediedel bortgravet, står i en 3,5 m høj skrænt, der er ved at gro til. Stor, gammel, flad, tilgroet afgravning af toppens østdel. Bevokset med græs og buske i skel. tingl 30/1 1951 Højene [sb.] 69-70 [i Ølstrup sogn] og sdr. Lem [sogn sb.] 7-10 kaldes "Tinghøje".

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredningsteksten stammer fra Ølstrup sogn.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 30 m. En del af søndre side bortgravet, ligesom der er afgravninger i top og øvre del af SØ-siden. Mod S. står højsiden næsten lodret, og den øvre del er uden bevoksning. Højen iøvrigt græsgroet i ager. (Journ. 337/50). tingl. 30/1 1951

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den gamle afgravning mod syd er nu tilgroet med græs og lyng, desuden er højen bevokset med en del selvsåede røn og bævreasp. På nordsiden er anbragt en del gamle træstubbe. Mål: 4x27x20 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

Beretning NM 696-42 (RIM 5246)
sf NØ
sf N
sf S
sf SV
sf SØ/Ø
sf NV