Lem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-23

Fredningsnr.
2503103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: nordre del, Lem. Høj, 2 x 16 m. Velbevaret bortset fra at en trediedel er over- pløjet 4/12-1950.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 3 F. h., vel bevaret. Bevoksning: 1981: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Velbevaret bortset fra, at en trediedel er blevet overpløjet (4/12 1950). Skaden bliver rettet, og det beskadigede parti skal igen gro til med lyng. (Journ. 188/51).

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 188/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980: Høj beliggende sydvest for det fredede areal med 3 gravhøje. Der pløjes for tæt mod vest og øst. henstillede til ejeren om at pløje ca. 2 m længere ude. Mål: 1,7x16x12 m. Film: 002:12:13. 1981: Ved genbesigtigelse: Der er ikke pløjet om højen i år, men ejeren lover fortsat at holde bedre afstand ved pløjning og på V-siden at vende jorden ind mod højen. Kravet om 2 m er nok lidt rigeligt, mindre må kunne gøre det. Læhegnet, som er omtalt under 2503.105 berører muligvis også denne høj og 2503.100+101+102. Genbesigtiges: kan ske i forb. med læhegnet ved 2503.105. 12.3.-91. Ok. M.B. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)