Lem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-148

Fredningsnr.
26022

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lem sogns søndre del. Høj, 3,5 x 24 m. Tilgroet afgravning mod sydvest, tilgroet hulning mod øst. Iøvrigt velbevaret. Græsgroet og tæt bevokset med buske og ris.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 10 F. h., mindre Gravning i Siden. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 24 m. Tilgroet afgravning mod SV, tilgroet hulning mod Ø. Iøvrigt velbevaret. Græsgroet og tæt bevokset med buske og ris.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,5 x 19,0 x 19,0 m., beliggende i dyrket mark, tilgroet med hindbærkrat, gederams, selvsåede rødtjørn, røn, hyld, nogle store ege m.v. Der pløjes i en firkant om højen. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)