Lem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-245

Fredningsnr.
2603101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lem sogns søndre del. Høj, 0,6 x 15 m. Tidligere overpløjet, ligger nu græsklædt og urørt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ]1[ [[0,6]] x 15 m. Tidligere overpløjet; ligger nu græsklædt og urørt i ager.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj 1 x 15 m, overpløjet, men lades nu urørt. Bevoksning: 1982: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 189/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se j.nr. 189/51 og 1352/59.

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1352/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt høj, 0,5 x 14,0 x 14,0 m., i fenne med kreaturer. Stor sten på top, ikke hegnet. 1/4 af højen ligger på anden mark, hvorfra der går et hegn op over højen. Ved genbesigtigelse 17.5.82: Mål: 0,6 x 14,0 x 9,0 m. Der er pløjet for tæt mod både N og S, sænkninger i overfladen efter kreaturtramp? Der skal pløjes længere ude og hegnes. Ejer har lovet at sørge for ovenstående. Ejeroplysning på skema. Højen burde være afsat ca. 40 m. længere mod SV. SUA ************************************************* 3.11.1990: Nej, højen er afsat for langt mod SV; skal altså flyttes mod NØ, jvf. foto. Højen ligger i græsningsmark. Skader sås ikke. MB Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)