Lem
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-248

Fredningsnr.
2603109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
I skel til matr.nr.41z. Høj, 0,5 x 8 m. Den nordvestlige halvdel beskadiget af plantningsfurer, hvori små fyr plantet. N.M.I.: Iøvrigt ubeskadiget. Fyrrene må fjernes.
Undersøgelsehistorie  (6)
1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 8 m. Den NV-halvdel beskadiget af plantningsfurer, hvori små fyr er plantet. Iøvrigt ubeskadiget. Fyrrene må fjernes.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 40a Lem S. søndre Del. Høj 0,5 x 8 m. Den NV-halvdel beskadiget af plantningsfurer, hvori små fyr er plantet. Iøvrigt ubeskadiget. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, ubetydelig høj, hvor den NV-lige halvdel er tilgroet med fyrretræer og resten tilgroet med lyng. 12.07.1979: Gammelt berejserskema Høj, 6 x 7 x 0,5 m. Ganske lille høj med en del ujævnheder og randbeskadigelser. Den nordlige halvdel er i ældre tid beskadiget af plantningsfurer. Træerne er nu store. Lyngklædt med træer (fyr). Beliggende i skel mellem hede og plantage. Foto: SH.04.07.79 set fra syd F. 03.21.79 set fra syd Flyfoto: S4036-F121/28 EW Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)