Korshøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-2

Fredningsnr.
240214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Korshøj", 2 x 18 m. Lyngklædt i hede. Størstedelen af højens SV-halvdel er stærkt forgravet. Også den øvrige del af højen er noget uregelmæssig, vistnok på grund af gamle udjævnede beskadigelser og der ses flere mere frem- trædende huller. Beskadigelserne skyldes snarest ræve.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Korshøj", 8 ' h., 65 ' i D. Gravninger i Toppen. Fra Højen udgaar et Dige, der danner en Firkant, med Højen i det sydøstlige Hjørne; hver side c. 400 ' langt. Diget er lavt og lynggroet, udenom det spores en Grøft. Bevoksning: 1980: Lyng

1950 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Korshøj", 2 x 18 m. Lyngklædt i hede. Størstedelen af højens SV-halvdel er stærkt forgravet. Også den øvrige del af højen er noget uregelmæssig, vistnok p.gr.a. gamle udjævnede beskadigelser, og der ses flere mere fremtrædende huller. Beskadigelserne skyldes snarest ræve.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifølge lærer Kaas, Kronhede Skole, skal heden have været pløjet for nogle år siden, men er nu atter sprunget i lyng. Volden ses dog stadig, og grøften spores. Kun i SV-hjørnet er anlægget en smule beskadiget ved grusgravning. Bevoksning: 1980: Lyng

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)