Torsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-34

Fredningsnr.
240325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,2 x 11 m. Lyngklædt i hede. Toppartiet fuldstændig bortskåret af store uregelmæssige gravninger. Højfoden og nederste del af højsiderne står endnu, omend noget forgra- vet i ØSØ. Centralgrav muligvis velbevaret.
Undersøgelsehistorie

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
har været en større Høj, men er nu ødelagt. Bevoksning: 1986: Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 11 m. Lyngklædt i hede. Toppartiet er fuldstændig bortskåret af store uregelmæssige gravninger. Højfod og nederste del af højsiderne står endnu, om end noget forgravet i ØSØ. Centralgrav muligvis bevaret.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4875, oversigt set fra Ø
4876, oversigt set fra V
Foto, oversigt