Hoverdal plantage, afd. 680
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-55

Fredningsnr.
240340

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: ? , Ulborg skovdistrikt, afd.680. Høj, 1 x 11 m. Lyngklædt med spredte fyrrebuske, i hede. I toppen meget stor, ganske flad sænkning (diam. 4m). Den Tilbagestående del af højen er noget ujævn, men uden frem- trædende beskadigelser. På et mindre område af højens N-del er for nylig afskrællet lyngtørv.
Undersøgelsehistorie  (8)
1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. Lyngklædt med spredte fyrrebuske i hede. I toppen meget stort, ganske flad sænkning (diam. 4 m). Den tilbagestående del af højen er noget ujævn, men uden fremtrædende beskadigelser. På et mindre område af højens N-del er fornylig afskrællet tørv

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 916/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lyngklædt høj, 1,5 x 13,0 x 13,0 m., i plantage (beliggende helt tæt op til 2403:39 og 2403:41, dog med en skovvej mellem). Overfladen helt tilgroet, men en smule ujævn. Bevoksning: 1981: Lyng

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SN 602-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1 x 11 m. Græs- og lyngklædt i lysning i mellemaldrende gran.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)