Hoverdal plantage, afd. 680

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-55

Fredningsnr.
240340

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: ? , Ulborg skovdistrikt, afd.680. Høj, 1 x 11 m. Lyngklædt med spredte fyrrebuske, i hede. I toppen meget stor, ganske flad sænkning (diam. 4m). Den Tilbagestående del af højen er noget ujævn, men uden frem- trædende beskadigelser. På et mindre område af højens N-del er for nylig afskrællet lyngtørv.
Undersøgelsehistorie

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. Lyngklædt med spredte fyrrebuske i hede. I toppen meget stort, ganske flad sænkning (diam. 4 m). Den tilbagestående del af højen er noget ujævn, men uden fremtrædende beskadigelser. På et mindre område af højens N-del er fornylig afskrællet tørv

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lyngklædt høj, 1,5 x 13,0 x 13,0 m., i plantage (beliggende helt tæt op til 2403:39 og 2403:41, dog med en skovvej mellem). Overfladen helt tilgroet, men en smule ujævn. Bevoksning: 1981: Lyng

1991 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1 x 11 m. Græs- og lyngklædt i lysning i mellemaldrende gran.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5271 Oversigt s.f. V
5272 Oversigt s.f. Ø
Foto, oversigt