Hakkehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080802-15

Fredningsnr.
36174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3617-3,4,5 To høje (sb.14,15) i skoven Hakkehaves nordlige del. Begge lig- ger i tæt granbevoksning og synes uskadte. Den ene måler 13 m i tværmål, 1,50 m i højden. Den anden, som ligger lige sydfor, er 14 m i tværmål, ca. 1,80 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven "Hakkehaves" nordlige Del findes 3 Høje [sb.13-15]. Den nordligste [sb.15] er saa tæt bevokset, at Omridsene kun utydelig kan skelnes; den er omtr. 40' i Tværm., 5' høj. - Omtr. 600' sydøst for denne Høj ligge de to andre, tæt ved hinanden; en Mosestrækning gaar nord fra til Foden af den nordligste [sb.14]. Den nordligste er 41' i Tværm., c. 5' høj; den er bevokset, nært med Gran. Den sydligste [sb.13] er 45' i Tværm., 6' høj, den er bevokset, mest med Rug. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To høje [sb.14-15] i skoven Hakkehaves nordlige del. Begge ligger i tæt granbevoksning og synes uskadte. Den ene måler 13 m i tværmål, 1,50 m i højden. Den anden som ligger lige syd for, er 14 m i tværmaal, ca. 1,80 m høj. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i HAKKEHAVE SKOV. Bevokset med 8-10 årige graner. Mundtlig aftale om at fjerne granerne på højen og dens nærmeste omgivelser med . Mål: 2x14x14 m. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er rundhøj, der ligger i skov. På højen står unge træer, på sydøstsiden en gammel gran (diameter: 40 cm) og vestsiden er overgroet af brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)