Over Savstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-180

Fredningsnr.
210544

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/6 1894, hmd. Jens Chr. Jensen......... Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 16 x 3,25 m. I top lille hul. Et par småhuller på Ø-siden. Lyng. Matr.nr. 16c: Høj i skel til matr.nr. 29e, Borbjerg sgn. mellemst. del.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd der for [sb. 156-57 samt 377?] paa samme Lod [Matr. Nr. 29a] er 5 middelstore og bevarede Höje [176-81?]. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.25 x 16 m. I Toppen et ubetydeligt Hul. Et Par Smaahuller lideledes paa østre Side. Ellers uskadt. Lyngklædt i Hede. Fredlyst [[1894]]. F.M. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 16 x 3,25 m. I Top lille Hul. Et Par Smaahuller paa Ø.-Siden. Lyng. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppet form. Lille hul i top, knapt 1 meter i diameter, 0,5 meer dybt, tilgroet. Afgravning nedover østsiden. Mindre afgravning øverst i siden foran MS (Evt. pga. vanderosion). Bevokset med græs og løvtræer, på bakkeknold i lille granplantage. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

6330, oversigt, set fra S
6332, oversigt, set fra NØ