Fovsing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180504-10

Fredningsnr.
190351

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/6 1898 og 18/8 1899, gdr. Ferdinand Korsgaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1906, kapt. Søegaard. Langhøj, 10 x 79 m, 2,25 m høj; 3 gennemgravninger; orienteret Ø-V. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De tvende Langhöje [sb. 10 og 14] findes i det nordvestlige Hjörne af Sognet paa Hedebakkerne Vest for Strömmen, som gaaer der igjennem ned til Kilen. Den nordligste [sb. 10] paa Lodden Matr. Nr. 18 er 120 Al. lang, men ikke synderlig höj og der er gravet i den tidligere paa et Par Steder. Denne Höj synes at være mest mærkelig ved Stedet og Maaden, hvorpaa den er lagt. Den vender nemlig i Nordost og Sydvest og peger nöjagtig med sin Rygning efter den fiskerige Bugt Kilen, som gaaer ind mellem Resen og Ølby Sogne, ligesom den ogsaa peger efter den Smule af Fjorden, som kan sees herfra ned efter Ejsing i Ginding Herred. Denne Beliggenhed er næppe tilfældig; den er vist lagt saaledes af Kjærlighed til Söen, og maaske ogsaa dens Form bör antages at tyde paa, at det er en Sömand, som hviler der.

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj med Længderetning VSV-ØNØ, 79 m lang, 10 m bred, 1.75-2.25 m høj. 12.50 m fra vestre Ende en 6.50 m bred, til Bunden naaende Udgravning gennem Højen i næsten hele dens Bredde. 38 m fra vestre Ende, i Højens Midte, en lignende, dyb, til Bunden naaende, 8 m bred Udgravning. Øst for den sænker Højryggen sig fladt ved østre Ende igen stiger til sin største Højde, 2.25 m. Lyngklædt i Hede. Fredlyst. [[F.M. 1898, M.S.]]

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 10 x 79 m, 2,25 m h.; 3 Gennemgravninger; orient. Ø-V. Lyng FM 1898 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)