Mejrup kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-54

Fredningsnr.
210473

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav og matr.: Umatr. kirkegårdsareal, kirkegårdens østlige del. Tingl.: 6/9 1918. Kirkeværgerne gårdejerne Laurits Berthelsen og Kr. Thoustrup. Stor fladhøj, 2 x 27 m. Nogle småujævnheder på den iøvrigt ganske plane topflade. I vest et par mindre huller. I øst en større u- jævnhed. Helt græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det nordostlige Hjörne af Kirkegaarden findes en temmelig, stor, men flad Höj; hvori Sagnet fortæller, de tre Mænd skulle være begravne, som have bygget Mejrup, Maabjerg og Möborg Kirker (Det samme fortælles ogsaa om Höjen paa Maabjerg Kirkegaard).

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Fladhøj, 2 x 27 m. Nogle Smaaujævnheder paa den iøvrigt ganske plane Topflade. I Vestsiden har været gravet et Par mindre Huller. I Østsiden en 9.50 m bred Indgravning fra Foden 3 m ind i Højen. Græsklædt. - Fredlyst. [[1918]].

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Fladhøj, 2 x 27 m. Nogle Smaaujævnheder paa den iøvrigt ganske plane Topflade. I Vest et Par mindre Huller. I Øst en større Ujævnhed. Helt græsklædt. FM. 1918

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)