Bredhøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180511-52

Fredningsnr.
210432

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Døeshøje er en meget markant række af gravhøje, som følger en nord-sydgående ”oldtidsvej”. Det gamle vejforløb kan følges over mere end 70 kilometer via gamle hjulspor, hulveje og rækker af gravhøje. Vejen løber langs sidste istids hovedopholdslinje. Den store Bredhøj blev udgravet i 1800-tallet og indeholdt flere grave fra bronzealderen, bl.a. en egekiste med et bronzesværd og en plankekiste med en dolk og en økse af bronze, en smuk kam af horn og et oksehorn, der sikkert har været brugt som drikkehorn.
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stammekiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Plankekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Benhob, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1886 "Bredhøj", stor fladhøj. Fra syd 2 m høj. Fra nord 3,25 m høj, idet en kløft fra bækken i vest skærer sig ind. Tværmål ved foden 49 m, over topfladen 36 m. Græs og lyngklædt i ager. NM.I.: Udgravet af NM. I. afd.
Undersøgelsehistorie  (15)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligst ligger Gruppen af 13 Höje [Blandt disse er sb. 38-49 samt 51-52] (regnes Tvillinghöje [sb.54-55] med, er der 15) omkring ved Gaarden Döes, der aabenbart har Navn efter dem. Blandt disse er 2 som ere temmelig brede og ganske flade og jævne ovenpaa. Den störste af dem [sb.52] er 65 Alen i Gjennemsnit paa Overfladen og den mindste [sb.51] 39 Alen.

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved undersøgelsen fremkom i højens nordside en dynge renvaskede brændte ben. I højens vestlige side fremgravedes en fladtrykt kiste af en udhulet træstamme, hvoraf kun låget var tilbage. Kisten stod i retning Ø-V og under den var der anbragt en række håndstore sten. I kisten lå et bronzesværd og et uldent bånd, flettet i et åbent mønster. Den kiste, som karlene i første omgang havde fundet, stod i den østlige del af højen. Der var tale om en kiste bygget af planker, og langs siderne af den var der i højens bund nedrammet svære egepæle. Liget havde været iført uldne klæder og dækket af et dyreskind. I graven lå en hornkam, et opløst trækar, et drikkehorn af oksehorn, en bronzedolk i skede samt en pålstav af bronze. I tøjmassen kunne man se aftrykket af en bøjlenål. Tæt under højens overflade stod et lerkar med låg, dog uden brændte ben. Der udgravedes yderligere to kistelignende stendynger, i retning NØ-SV. Den ene målte 1,70 m i længden og 0,45 m i bredden, og den anden 2,0 m i længden og 0,35 m i bredden. Under den østligste af disse lå en 4,75 m lang stenrække i retning NØ-SV, som muligvis udgjorde resterne af en centralgrav.

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifølge distriktslæge A. Thierry havde nogle bondekarle gravet i højen og var stødt på egetømmer, hvorefter det strømmede ud med vand.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj". Stor Fladhøj. Fra Syd 2 m høj, fra Nord 3.25 m høj, idet Terrænet her falder lidt. Tværmaal ved Foden 49 m, over Topfladen 36 m. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst. F.M. [Fredet Mindesmærke] - Udgravet af Nationalmuseet ved Henry Petersen og atter tilkastet. Herfra B3610-15. Strandgaard angiver mellem de to Fladhøje [sb.] Nr. 51-52 en sløjfet Høj. Der er ikke længere noget Spor af saadan at paavise og vides intet om, at der nogensinde har været det.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj", stor Fladhøj, Fra Syd 2 m. høj, fra Nord 3,25 m. høj, idet en Kløft fra Bækken i Vest skærer sig ind. Tværmaal ved Foden 49 m., over Topfladen 36 m. Græs- og lyngkl. i Ager. Udgravet af N.M., I. Afd.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1045/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E., Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band X
1995