Falsig

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-47

Fredningsnr.
210369

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/5 1943 27/8 1957 1947: Høj i ager, 1,75 x 14 m. Toppen flad. Den sydvestlige tredjedel omgravet. I øst et til bunden ført snit med lodrette sider. Den opgravede jord ligger ved siden af. 1957: Høj, 2 x 22 m. Toppen fladt rundet, siderne jævnt rundet. Bevokset med græs.
Undersøgelsehistorie

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.75 x 20 m. fra SV er c. 1/3 af Højen plant afgravet. I NØ fra Højfod en dyb Indgravning. Den øvrige Del fuld af Huller og Ujævnheder. Lyngklædt i Randen af Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Ager. Toppen flad. Den sydvestlige Tredjedel omgravet. I Øst et til Bunden ført Snit med lodrette Sider. Den opgravede Jord ligger ved Siden af. 1,75 x 14 m. Bør restaureres.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,75 x 14 m. Toppen flad. Den sydvestlige del af højen omgravet. I øst en indgravning til bund med lodrette sider. Flere mindre beskadigelser. I NØ enkelte smaa graner. Udgravet af konsulent Overgaard. Ingen fund. Se tavle I fig 1 [i sb.].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
J. 711/57: højen restaur. Efter overpløjn.; ny beskriv: Høj, 2 x 22 m. Toppen fladt rundet. Siderne jævnt rundet. Beplantet med græs

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt, flad top og i ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

741 oversigt set fra S