Falsig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (stenomsat), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 13 m. Midt paa søndre Side en dyb, til Bunden naaende Kartoffelkule. Andre dybe Kartoffelkuler i vestre Fod. Lyngklædt i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager. Den nordøstlige Tredjedel omrodet. Den sydlige Fjerdedel overpløjet. I det mellemliggende Parti Kartoffelkule med Udgang i Øst. Centralgrav muligvis bevaret. 1,50 x 11 m. Bør udgraves før Frigivelsen!

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,50 x 11 m. Den sydlige fjerdedel overpløjet. Den nordøstlige tredjedel omgravet. I det mellemliggende parti stor kartoffelkule. Centralgraven muligvis bevaret. Se tavle I, fig. 4 [i sb.]. Niels Søgaard Jeppesen, Naur har gravet den nævnte kartoffelkule og der fundet en stenomsat urne med brændte ben.

Litteraturhenvisninger  (0)