Falsig

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180512-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Urnegrav (stenomsat), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj ca. 11 x 1,50 m. Den NØ trediedel omrodet, den sydlige fjerdedel over- pløjet. I det mellemliggende parti kartoffelkule med udgang i Ø. Centralgra- ven muligvis bevaret. Lyngklædt i ager. Bør udgraves før frigivelsen. C-højen afmeldt til RAS 1994, da højen er fjernet. Nu i dyrket mark. *******************************************************************
Undersøgelsehistorie

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 13 m. Midt paa søndre Side en dyb, til Bunden naaende Kartoffelkule. Andre dybe Kartoffelkuler i vestre Fod. Lyngklædt i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager. Den nordøstlige Tredjedel omrodet. Den sydlige Fjerdedel overpløjet. I det mellemliggende Parti Kartoffelkule med Udgang i Øst. Centralgrav muligvis bevaret. 1,50 x 11 m. Bør udgraves før Frigivelsen!

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,50 x 11 m. Den sydlige fjerdedel overpløjet. Den nordøstlige tredjedel omgravet. I det mellemliggende parti stor kartoffelkule. Centralgraven muligvis bevaret. Se tavle I, fig. 4 [i sb.]. Niels Søgaard Jeppesen, Naur har gravet den nævnte kartoffelkule og der fundet en stenomsat urne med brændte ben.