Brokhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180515-6

Fredningsnr.
20047

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/10 1918. Sognepræst O.I. Thuesen. "Brokhøj", 6 x 28 m. Nedad SØ-siden smal sænkning. I NØ nær foden en gl. gennemgravning, her jordbunker. Mindre gravninger i syd og øst. På toppen et dysselignende genforeningsmindesmærke. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vejrum Sogn er kun 9 Höje, hvilke alle ligge paa et Strög ved Kirken, hvorfra er Udsigt til en lille Smule af Fjorden. 4 [høje, sb. 4-7] ligge tæt Nord for Kirken paa Præstegaardens Jord. Den sydostligste og störste af dem [sb. 6] kaldes Brokhöj; de ere alle 4 temmelig store Höje.

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor rund Høj, 6 x 28 m. I Toppen en flad Sænkning efter gammel Gravning. Den fortsætter sig nedad sydøstre Side i en smal Rende indtil Højfod. I nordøstre Hjørne en gammel Gennemgravning. Mindre Afgravninger paa søndre og østre Side, hvorved Højens Form er skæmmet noget. Græsklædt i Ager. Fredlyst [[1918].

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brokhøj" 6 x 28 m. Nedad SØ-Siden smal Sænkning. I NØ, nær Foden en gl. Gennemgravning, her Jordbunker. Mindre Gravninger i S og Ø. Paa Toppen et dysselignende Genforeningsmærke. Græsklædt i Ager. FM 1918

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om Bevaringstilstanden i 1942 se nedenfor. Ad. [sb.] 6. Fordybningen i Toppen er udjævnet med Jord taget fra Jordbunker ved Højfoden mod NØ. Paa Toppen rejst et dysselignende Genforeningsminde (tre Bæresten og en Overligger med Indskrift med runelignende Bogstaver: Gud sammenførte, hvad sammenhørte. 1864 1920).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
GUD SAMMEN FØRTE HVAD SAMMEN HØRTE 1864 1920 Står der med runelignende bogstaver i et bånd henover stenen. Årstallet tilføjet nedenfor. Stor bunke jord NØ for fod. Samt bunke midt på østlige side - ud mod landevej, samt NS gående dige(?) der skærer højens østlige side. Græsklædt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)